GündemManşet

CHP’NİN CD’SİNE İTİRAZ EDEN AK PARTİ’NİN, KENDİ LİSTESİNİ İLÇE SEÇİM KURULUNA FLAŞ BELLEK İLE TESLİM ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Sarıyer Gazetesi WhatsApp haber hattı!

ayrac

* CHP’nin Sarıyer seçimlerine girmemesi için itiraz dilekçesi veren ve buna gerekçe olarak da CD teslimi yapıldığını iddia eden AK Parti’nin, kendi meclis üyesi listesini “flaş bellek” ile teslim ettiği ortaya çıktı. CHP’nin seçimlere girebilmesiyle sonuçlanan süreçte çok dikkat çekici detaylar da ortaya çıktı.

ayrac

* YSK’daki olağanüstü toplantıya kurul üyesi 9 hakimin katıldığı katılamayan bir hakimin de mazeret bildirdiği öğrenildi. Sarıyer’in durumunun değerlendirildiği olağanüstü toplantıya katılan 9 hakiminin tamamının da OY BİRLİĞİ ile karar aldığı ortaya çıktı.

ayrac

* Bu arada YSK kararına AK Parti tarafından itiraz edileceği yönündeki haberler de yalan çıktı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Kararı’na hukuken itiraz hakkı bulunmuyor. Anayasa’nın 79. maddesine göre “YSK kararı kesindir, itiraz yada temyizi mümkün değildir”

MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

Daha fazla göster

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler