Manşet

ŞÜKRÜ GENÇ: SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ…

Sarıyer Belediyesi Basın Danışmanı Cengiz Kahraman, Kuzey ve Fatih Ormanları’daki yapılaşma ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada çevreye olan duyarlılığın altı çizdi. Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevreci Kuruluşların onayı olmadan hiç bir girişime belediye olarak imar izin ve ruhsatı vermeyeceklerini söyledi. İşte o açıklamanın tam metni…

Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte hiç kimseyi ötelemeden, ayrım yapmadan, farklı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Planlı, programlı bir belediyecilik vizyonundan taviz vermeden dün olduğu gibi bugün de yoluna aynı kararlılıkla devam ediyor.

Bu planlama da sadece bir dönem için değil, Sarıyer’in geleceği hesaba katılarak yapıldı.

Çağdaş, katılımcı ve demokratik bir yerel yönetim anlayışını Sarıyer’de hakim kıldık. Sağlıktan eğitime, spordan altyapıya, çevreden kültüre, hayatın her alanına insanı ön planda tutarak dokunduk.

Bunları yaparken Sarıyer’in menfaatlerini en üst düzeyde gözeterek hareket ettik.

Uzun süreli bir planlama yapmış olmanın verdiği öz güvenle, sivil toplum örgütlerimizi, mahalle muhtarlarımızı, üniversitelerimizi, kent konseyimizi işin içine katıp, halkın refahının ve yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkması için çaba gösterdik.

Çağdaş bir kentte yaşayabilmenin koşullarını savunduk ve sağlamaya çalıştık. Sarıyer’in var olan alt yapı ve üst yapı problemlerini çözerek, planlı bir kent haline gelmesi için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Bugün geçmişe oranla daha mutlu, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Sarıyer yarattık.

ORMANLARDAKİ YAPILAŞMAYA İMAR İZNİ VE RUHSATI VERMEDİK…

Biz hep bir şeyi söyledik, Sarıyer Dünya Kenti olacak, yaptığımız çalışmalarla 5 yılda çok yol aldık. Yaşanabilir bir Sarıyer için bütün imkanlarımızı zorlayarak tüm bilgi ve birikimimizi kullanarak, çağdaş, herkese eşit mesafede, birbirini seven, birbirine saygı duyan insanların yaşadığı bir Sarıyer oluşturduk.

Bu anlayış ve vizyona sahip olan Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kentsel Dönüşüm de dün nasıl halkın ve haklının yanında olduysa bugün de aynı yerdedir.

  1. Köprü, köprü inşaatı ve otoyolların yaratacağı tahribatı daha işin başında görmüş, bir yurttaş, bir yerel yönetici olarak karşı çıkmış konuyu her platforma taşımıştır.

Bizler gelecek kuşaklardan emanet aldığımız bu kenti bu anlayışla yönetiyoruz. İddia edildiği gibi Fatih ve Kuzey Ormanları’ndaki yapılaşmalara imar zini ve ruhsatı vermedik. Vermeyeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve halkın içinde olmadığı hiçbir girişimin parçası da olmadık. Olmayacağız. Söz konusu Çevreye olan duruşumuz dün ne ise bugün de odur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir