Arşiv

Büyükşehir, Maden Mahallesi’ne DOĞALGAZ’a izin vermedi!

DEREİCİ1

_ayracİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Maden’de halk arasında Kars Mahallesi olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşların evlerine doğalgaz bağlanmasına izin vermedi. Sarıyer Belediye Meclisi’nin aldığı karara rağmen Dereiçi Sokak‘a doğalgaz bağlanabilmesi için gerekli imar düzenlemesine onay vermeyen Büyükşehir, evrak eksiklerini gerekçe gösterip dosyayı Sarıyer’e iade etti.

_ayrac

BEKİR BATU / ÖZEL HABER/ SARIYER GAZETESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maden Mahallesi sakinlerini üzdü. Halk arasında Kars Mahallesi olarak bilinen Dereiçi Sokak’ta yaşayan vatandaşların yıllardır beklediği doğalgaz talebine onay vermeyen Büyükşehir Belediye Meclisi yaklaşan kış soğuğu öncesi yüzlerce kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Oysa aynı Büyükşehir, İSKİ’nin mahalleye su borusu döşemesine izin vermiş, mahallenin çeşme suyuna kavuşması AK Partili önemli isimlerin de katıldığı renkli bir törenle kutlanmıştı.

KARS MAHALLESI ALI DOGAN SU

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ KARAR ALDI

Maden sakinlerinin doğalgaz mücadelesi şöyle başlamıştı; Uzun yıllar içme su sorunu yaşayan ve mahalleye İSKİ tarafından su boruları döşenmesiyle bu çileden kurtulan Dereiçi sakinleri, bu kez de yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşmak için girişimlerde bulundular. Sarıyer Belediyesi Meclisi, mahalle sakinlerinden gelen talepleri dikkate alarak Dereiçi Sokak’ta yaşayan vatandaşların evlerine doğalgaz bağlatabilmeleri ve İGDAŞ nezdinde işlem yapılabilmesi için meclis kararı aldı. Sarıyer Belediye Meclisi’nin 10 Ekim 2014 tarihli kararında, “Belediye Meclisimizde önerge ile gündeme alınan ilgili madde, Maden Mahallesi Dereiçi Sokak’taki yurttaşlarımızın doğalgaz alabilmeleri İGDAŞ nezdinde görüşmelerin yapılması ve bu hanelere doğalgaz bağlanması uygun görülmüş, bu bağlamda mahalleden geçen imar yolunun hâlihazır yol ile uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması komisyonlarımızca uygun görülmüştür…” denildi.

DOĞALGAZ BAĞLANMASI İÇİN PLAN TADİLATI YAPILSIN

Sarıyer Belediye Meclisi’nin geçen yıl aldığı doğalgaz kararı, ilgili yazışmaların ve prosedürlerin tamamlanmasından sonra geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme alındı. Teklif yazısında şöyle denildi;” Sarıyer Belediye Meclisi’nin 10.10.2014 tarih ve 2014/111 sayılı kararı ile “Maden Mahallesi Dereiçi Sokakta’ki yurttaşların doğalgaz alabilmeleri için İGDAŞ nezdinde görüşmelerin yapılması ve bu hanelere doğalgaz bağlanmasının uygun görüldüğü, bu bağlamda mahalleden geçen imar yolunun hâlihazır yol ile uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu plan tadilatı bölgesel olduğundan ve 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan tadili gerektirdiğinden konunun tarafımızca değerlendirilmesi hususu talep edilmektedir”

DOĞALGAZ’A İZİN YOK, DOSYA SARIYER’E İADE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 16.9.2015 tarihli oturumunda Dereiçi Sokak’ın doğalgaz sorununu doğrudan ilgilendiren imar planı düzenlemesini karara bağladı. Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşünü dikkate alarak dosyanın Sarıyer’e iade edilmesini kararlaştırdı. Karara gerekçe olarak ise Sarıyer Belediyesi’nden gönderilen dosyada İlçe Meclis Kararı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı dışında herhangi bir evrak, kurum görüşü, plan teklif paftası ve plan açıklama raporunun iletilmediği ve bu yüzden bahse konu 1/5000-1/1000 ölçekli plana ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılamaması gösterildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir