GündemManşet

CHP’li Engin cemevlerini meclis gündemine taşıdı

didem-engin (6)

CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, Alevi toplumunun ibadetlerini yerine getirdikleri merkezler olan cemevlerinin ibadethane statüsünün, ulusal ve uluslararası yargı kararlarının varlığına rağmen, yasal zeminde kabul edilmemiş olmasını Meclis gündemine taşıdı ve nedenini İçişleri Bakanı Efkan ALA’ya sordu.

 

Ulusal ve uluslararası yargı kararlarına rağmen ülkemizde bugüne kadar cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmemiş olması sebebiyle, cemevlerinin devlet desteklerinden mahrum bir şekilde Alevi yurttaşlarımızın bireysel çabalarıyla ayakta durabildiğini belirten Didem ENGİN, AKP hükümetlerinin iktidara geldikleri günden bugüne Alevi toplumunun hak taleplerine yönelik olarak tutumlarının yüzeysel bir iyi niyet temennisinden öteye geçmediğini, cemevlerinin hukuki statüsüyle ilgili somut bir adım atılmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yargıda açılan davalara değinen CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, önce 2 Aralık 2014 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) oy birliği ile aldığı kararı, ardından da 17 Ağustos 2015 tarihinde Yargıtay’ın AİHM kararını dayanak göstererek cemevlerinin ibadethane statüsüne ilişkin olumlu karar verdiğini hatırlattı.

Her iki kararda da ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan 9. Maddesi ve ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. Maddesi’nin ihlal edildiğine hükmedilmiştir. AİHM objektif ve makul bir sebep bulunmaksızın davacı Cem Vakfı’nın ayrımcı bir uygulamaya maruz kaldığını tespit etmiştir. Ayrıca Yargıtay kararında usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere dair uluslararası sözleşmelerin ulusal yasalara olan üstünlüğünü düzenleyen Anayasamızın 90. Maddesi’nin son fıkrası ve eşitlik ilkesini düzenleyen 10. Maddesinin ihlal edildiği de belirtilmiştir.

İlgili yargı kararlarının ardından çoğunluğu CHP’li olan bazı belediyelerce cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve bakım, onarım, elektrik ve su giderlerinin diğer ibadethanelerde olduğu gibi belediyelerce karşılanmasına ilişkin kararlar alınmasından sonra, ne yazık ki bu kararların iptali istemiyle yargıya başvuran taraflar olmuştur. Bu nedenle konunun ciddiyet ve ivedilikle ele alınarak ülke genelindeki tüm yerel yönetimleri bağlayıcı, uluslararası hukuk ve sözleşmelere uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, İçişleri Bakanı Efkan ALA’ya AİHM kararının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmasına ilişkin, ülke genelindeki tüm belediyeleri kapsayacak şekilde bir düzenlemenin neden halen yapılmadığını, ne zaman somut adım atılacağını sordu. Ayrıca soru önergesinde uluslararası ve ulusal yargı kararlarına uygun şekilde, cemevlerinin ibadethane statüsünü kabul edip bakım, onarım, elektrik ve su giderlerinin diğer ibadethanelerde olduğu gibi belediyelerce karşılanmasına ilişkin karar alan belediyelerin hangileri olduğunu, AİHM ve Yargıtay’ın ilgili kararlarının ülke genelindeki belediyelerce bilinirliğinin sağlanması ve belediyelerin hizmet sunumlarını bu kararlara uygun şekilde düzenleyebilmeleri için yapılan çalışmaları ve kaymakam, vali ve bürokratlarımızın AİHM’in ilgili kararı ve AİHS’in ilgili maddeleri konusunda bilgi sahibi olabilmeleri ve dolayısıyla hukukun üstünlüğüne uygun uygulamalarda bulunmaları için hangi çalışmaların yapıldığı sorulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir