GündemManşet

Mehmet Deniz; ”Genel seçimlerdeki vaatlerimizi yerelde gerçekleştiriyoruz”

mehmet deniz 41 (2)

_ayrac

CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Deniz, geçmişte 2 bin lira yatırarak tapu tahsis belgesi almaya hak kazanan vatandaşların ek ödeme yapmadan bugün tapularını alabileceklerinin müjdesini verdi. Deniz, yaptığı basın açıklamasında Sarıyer Belediyesi’nde en düşük maaşların 1500 TL’ye çıkarıldığını da vurguladı. 

_ayrac

CHP İlçe Başkanı Mehmet Deniz’in yaptığı basın açıklaması şöyle;

“GENEL SEÇİMDEKİ VAATLERİMİZİ YERELDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

7 Haziran 2015 seçim bildirgemizde yer alan gecekondu bölgelerine tapu verilmesi ile ilgili vaadimiz yerelde gerçekleşiyor.  Seçim bildirgemizde aynen şöyle demiştik: “2981 Sayılı İmar Affı Kanunu’na göre Tapu Tahsis Belgesi sahibi olan ya da Tapu Tahsis Belgesi’ni hak etmiş olmakla birlikte henüz bu belgeyi almamış olan yurttaşlarımıza bir yıl içerisinde tapuları verilecektir.

Başlangıç bedelini ödemiş olmaları kaydıyla tapu tahsisi yapılacak yurttaşlarımızdan ek bir bedel alınmayacaktır.”(2015 Seçim Bildirgesi sayfa:157)

Daha sonra konuyu 31.12.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdık. Grup Başkanvekilimiz M. Akif Hamzaçebi tarafından T.B.M.M. Başkanlığı’na verilen kanun teklifimiz ise aşağıdaki gibidir, “Tapu tahsis belgesi verilen yapılar ile başvuru yaptığı ve gerekli şartları taşıdığı halde bu maddenin yayınlandığı tarihe kadar Tapu Tahsis Belgesi düzenlenmemiş yapıların üzerinde bulunduğu kamu taşınmazlarının mülkiyeti başkaca bir işlem yapılmaksızın bir yıl içerisinde ilgili belediyeye devredilir. Belediyeler, tapu tahsis belgesi sahipleri ile tapu tahsis belgesi başvurusu yaptığı ve gerekli şartları taşıdığı halde tapu tahsis belgesi düzenlenmemiş yapıların sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde mülkiyetin kendilerine devrini takiben bir yıl içerisinde imar planlarını yaparak tahsis belgelerini tapuya dönüştürerek hak sahiplerinin tapularının verirler. Bu şekilde kendilerine tapu verilenlerden 2.000 TL’ lik başvuru bedelini ödemiş olmaları şartıyla, ayrıca herhangi bir bedel veya harç tahsil edilemez.”

Eğer önerge ile oluyorsa buyurun T.B.M.M ‘de önergemizi kanunlaştırın. Bütün bu çalışmaların devamından sonra: Sarıyer Belediye Meclisimizin 05 Şubat 2016 tarihli toplantısında alınan kararla Seçim Bildirgemizi uygulamaya koyduk. Alınan karar gereği, Gecekondu alanlarına ilişkin gerekçeli raporları ile birlikte ıslah imar planlı teklifi, Sarıyer Belediyemizce hazırlanıp onaylandıktan sonra vatandaş nihayet tapularını alacaktır.

Seçim bildirgemizde ki bir başka sözümüz de, “Asgari ücret (net) 1.500 TL. olacak ” dedik ve Türkiye’de ki bütün belediyelerimizle birlikte Sarıyer Belediyemizde uygulamaya geçtik.

Sarıyer Belediyesi dahil olmak üzere, bütün CHP Belediyelerinin Meclislerinde 01.02.2016 tarihinde almış oldukları karar ile, CHP belediyelerinde çalışan, taşeron işçileri de dahil en az 1.500 TL. net ücret alacaklardır.

Sonuç itibari ile siyaset söz verme, sözünü tutma ve tutarlı bir çizgi izleme sanatıdır. Hem imar ıslah planları hazırlanması, hem de belediyede çalışan işçilerimizin en az 1.500 TL. net maaş alması Sarıyer halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Mehmet DENİZ CHP Sarıyer İlçe Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir