GündemManşet Altı

Sarıyer’de icradan 9.9 milyon TL’ye satılık 2 villa!

tarabya-baltalimani-satilik1

_ayrac

İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer ilçesinde bulunan 2 villayı satışa çıkardı. Söz konusu binaların toplam satış bedeli 9 milyon 900 bin TL olarak belirlendi. Evlerden biri Tarabya’da diğeri ise Baltalimanı Mahallesi’nde bulunuyor.

_ayrac

Satışa çıkarılan binalarla ilgili ilan metni şöyle;

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2013/3783 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, Aynur Sokakta, tapunun 1069 ada,143 parsel numarasında kayıtlı ve Aynur Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 735,38m2 miktarlı bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tarabya Mahallesi, Kalender Sokak devamında bulunan Aynur Sokak ve Kormaç Sokak köşesinde yer alan, tamamı 735,38m2 alana sahip taşınmaz üzerinde yer alan bina bodrum kat+zemin kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, bodrum katında hol, çocuk odası, koridor, lavabo, banyo, WC-Lavabo, koridor nihayetinde oturma odası, ütü odası, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katta antre, mutfak, oda, banyo-WC, teras balkonlu salon, 1.katta hol,teras bağlantılı oda, banyo-WC, oda, merpen çıkışı karşısında kısmen çatı eğimi altında kalacak şekilde banyo-WC ihtiva eden yatak odası, arka cephede teras mahallerinden ibaret, bodrum katı 256m2, zemin katı 260m2, çekme kat şeklinde yapılan 1.kat 132m2 olmak üzere 648m2 brüt kullanım alanına sahip, daire piyesleri seramik, mermer, lamine parke ve halı döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, pencere doğramaları PVC doğrama olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatları mevcuttur.

Taşınmaz Cumhurbaşkanlığı Köşkü üst kapısının önünden devam eden Aynur Sokakta, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında yer almaktadır. Gayrimenkulun bulunduğu semt ve mevkii, imar durumlar, yüzölçümleri, ana artere olan mesafeleri, mevcut binaların inşaatlarında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak kıymet takdir edilmiştir.

İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Durum Harita Bürosu tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan; 16.09.2013 tarih, 6009 sayılı sayılı imar durum belgesine göre İstanbul, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 1069 ada, 143 parsel sayılı taşınmaz; 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının, 13.06.2011 onanlı, Sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında “Konut Alanında” kalmaktadır. 2960 sayılıyasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır.Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : Muaftır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
İ. Satış Günü : 22/02/20J6 günü 15:00-15:10 arası
2. Satış Günü : 23/03/2016 günü 15:00 -15:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Baltalimanı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesinde,
tapunun 33 ada, 102 parsel numarasında kayıtlı ve bu caddeden 33 dış kapı numarası alan 797,00m2 miktarlı üç kat üç meskenden ibaret kargir apartmanda 12/36 arsa paylı çekme kat (3) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat +zemin kaH- 3 kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ana binanın çekme katında (3.kat görünümlü) yer alan 3 nolu daire hol, İstanbul Boğazı cephesinde teraslı ve şömineli salon, mermer döşemeli dört basamaklı merpen ile geçilen arka kotta hol, mutfak, koridor, oda, WC-Lavabo, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, balkon mahallerinden ibaret, 230m2 brüt alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgâh ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, pencere doğramaları PVC doğrama olup, taşınmaz dâhilinde elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatları mevcuttur.

Taşınmaz kesintisiz ve önü kapanmaz İstanbul Boğazı manzaralı olup, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapı imkânlarından istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli ve yoğun talep gören konut alanında yer almaktadır. Gayrimenkuüerin bulunduğu semt ve mevkii, imar durumlar, yüzölçümleri, ana artere olan mesafeleri, mevcut binaların inşaatlarında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşullan, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak kıymet takdir edilmiştir.

İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Durum
Harita Bürosu tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan; 17.09.2013 tarih, 6008 sayılı imar durum belgesine göre İstanbul, Sarıyer İlçesi, R. Hisarı Mahallesi, 8 pafta, 33 ada, 102 parsel sayılı taşınmaz; 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının, 13.06.2011 onanlı, Sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında “Konut Alanında” kalmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL
KDV Oranı : Muaftır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/02/2016 günü 15:30 – 15:40 arası
2. Satış Günü : 23/03/2016 günü 15:30 – 15:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve .dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kart olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un l. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3783 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2015

Daha fazla göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler