ManşetSektörel

Glass Mett ile hayallerinize kavuşun

Glass Mett İnşaat iş ortaklarından 1974 Sarıyer doğumlu mühendis Murat Albayrak İmar Barışı süreciyle ilgili tüm merak edilenleri Sarıyer Olay Gazetesi okuyucuları için anlattı. İşte Glass Mett’in profesyonel ve güvenilir ekibiyle Sarıyerlilere İmar Barışı çalışmaları kapsamında sunduğu çalışmalar…

SARİYERGAZETESİ.COM – SEKTÖREL HABER

İmar Barışı kapsamına giren yapılar hangileridir?

Yapı ruhsatı olmayan ya da yapı ruhsatı olup da ruhsat ve eklerine aykırılığı sebebiyle yapı kullanma izin belgesi alamamış 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamına girer.

Yapının tümü için müracaat nasıl yapılacak?

Yapının tümünü ilgilendiren imara aykırılık olması halinde tüm yapı için bir malikin müracaat ederek hesaplanan meblağı diğer maliklerle beraber ödemesi tüm yapı için bir adet yapı kayıt belgesi düzenlenmesi gerekiyor. Bu durumda zemin tespit tutanağı ve diğer işlemler bu belge esas alınarak yapılacaktır.

Kat Mülkiyeti olan ve imara aykırılığı bulunan yapılarda müracaat nasıl yapılacak?

Bu tür yapılarda aykırılığa konu her bir bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kayıt belgesi ile müracaat edilecek ve zemin tespit tutanağı ve diğer işlemler bu belge esas alınarak yapılacaktır.

Yapının, Hazine veya Belediye arazisi üzerinde ise nasıl işlem yapılacak?

Hazine ya da belediyeye ait taşınmaz üzerinde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alınarak büromuza müracaat edilmesi halinde cins değişikliği ve kat mülkiyeti gerekli ise öncelikle taşınmazın ilgili kurumdan satın alınması ve ilgilisi adına tescil edilmiş olması gerekmektedir. Arazi çalışması yapılıp, taşınmazı satın alması için gerekli işlemler tarafımızdan yapılır.

Yapı Kayıt Belgesi almış çok hisseli büyük parseldeki küçük hisseler Kat Mülkiyetine geçebilir mi?

Hisseli parselde hissedarın birine ait yapının Tapuya geçirilmesi işlemidir. Büyük parseldeki hisseler konum olarak belirli değildir. Bu işlem büyük parsellerdeki küçük hissedeki yapıların parsel üzerindeki konumunu tescilli hale getirilmesidir.Yeni alınacak tapuda Vasfı Kısmında ‘çok katlı betonarme bina’ şeklinde tescillenecektir. Parseldeki tüm hissedarlar bu işlemleri yapıp aynı tescilli aşamaya geldiklerinde muvafakat sağlandığından kat mülkiyet tapusuna geçilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir