GündemManşet

Mirgün Mahallesi ve Zekeriyaköy Kasapçayırı’nın imar planları askıya çıkarıldı

ayrac

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarıyer’in 2 önemli bölgesinde imar değişikliği yaptı. Reşitpaşa, Emirgan ve Maslak plazalar bölgesini kapsayan Mirgün Mahallesi ile Zekeriyaköy Kasapçayırı‘nın yeni imar planları askıya çıkarıldı.

ayrac

maslak_36270

25 Nisan tarihinde Mirgün Mahallesi’yle ilgili yapılan duyuruda şöyle denildi…

2 NO’LU TABİAT VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ ASKI PLANI

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 46 pafta, 169 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri, Bakanlık Makamı’nın 06.03.2014 tarih ve 3442 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 25.04.2014- 26.05.2014 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü binasında ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.İş bu imar planı değişikliğine ait askı ilan tutanağı tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.

maslak55

Bölgedeki vatandaşların tepkisini çeken ve imza kampanyası başlatmasına neden olan 31 Mart tarihli Zekeriyaköy Kasapçayırı imar değişikliği ise şöyle duyuruldu…

2 NO’LU TABİAT VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ ASKI PLANI

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, Kasapçayırı Mevkii, 135 ada, 5 parselin “İlköğretim Tesis Alanından” “Eğitim Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri, Bakanlık Makamı’nın 13.12.2013 tarih ve 19570 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 31.03.2014- 29.04.2014 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü binasında ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planı değişikliğine ait askı ilan tutanağı tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir