ArşivManşet

Ertuğrul Günay Emirgan Korusu için harekete geçti

EMİRGAN KORUSU

İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay , Emirgan Korusu ‘nun bitişiğinde 158 dönüm yeşil alanın TOKİ tarafından (yapılaşmaya açılmak üzere) satışa çıkarılacağı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Günay, “İstanbul’u korumayan insan muhafazakârlıktan ne anlar.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı cevaplandırılması için TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Ertuğrul Günay, İstanbul’un, tarihi ve coğrafi özellikleriyle dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak;

“Bu özellikler İstanbul’un özenle korunmasını, doğasını ve tarihini bozacak, tahrip edecek yerleşim ve yapılaşmadan sakınılmasını gerekli kılmaktadır.Buna karşın, son yıllarda bu emsalsiz şehir, bütünüyle bir inşaat alanına dönmüş, her semtinde yükselen gökdelenlerle tanınmaz hale gelmeye başlamıştır.Nüfusu 15 milyona ulaşan, günlük hareketi 20 milyonun üstünde olan şehirde, insanların sağlıklı çevrede yaşamasını sağlayacak yeni yeşil alanlar üretmek yerine, var olan yeşil alanlar imara açılmakta, beton İstanbul’un doğasına ahtapot gibi yayılmaktadır.” izahını yaptı.

ertuğrul günayy

İstanbul, UNESCO listesinde ve koruma altında

Milletvekili Günay, İstanbul’un, tarihi alanlarıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde ve koruması altında olduğuna da işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra, Boğaziçi’nin taşıdığı tarihi, kültürel ve eşsiz doğal özellikler göz önünde tutularak UNESCO korumasına alınması için 2012 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da bir çalışma başlatılmış ve envanter çıkarılması için konu ilgili belediyelere yazı ile duyurulmuştur.

Bu koruma karar ve çalışmalarına rağmen yapılaşma konusunda yaşanan özensizlik, İstanbul’un sadece doğasını değil, tarihi dokusunu da önemli ölçüde bozmakta, emsalsiz siluetini yok etmektedir.

Üstelik bütün bu ticarileşme ve rant arayışlarına teslimiyetin, İstanbul’u ve tarihi mirası korumak konusunda duyarlı olduğunu ileri süren bir yerel ve merkezi yönetim döneminde gerçekleşmesi, ayrıca irdelenmeyi ve sorgulanmayı gerektiren bir durumdur.”

Bakan Güllüce’ye sorular

Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye şu soruları yöneltti:

“- Basında yer aldığı gibi, Emirgan Korusu’nun bitişiğinde 158 dönüm yeşil alanın TOKİ tarafından -yapılaşmaya açılmak üzere- satışa çıkarılacağı doğru mudur?

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı açıklama Emirgan Korusu’nun yapılaşmaya açılacağı yolundaki -muhtemelen yanlış anlaşılan- haberi düzeltmekte, fakat Koru’nun yanıbaşındaki yeşil alanın AVM ve konut yapılacağına ilişkin asıl önemli soruyu cevaplandırmadan geçiştirmektedir. Bütün ülkede doğal çevreyi korumakla görevli ve yetkili Bakanlığınızın, İstanbul’un yeşilini ve doğasını yok eden bu olumsuz girişimler karşısında tutumu nedir?

– Tarihi silueti bozduğu için önceki dönemlerde büyük tartışmalara konu olan ve sonunda hakkında yıkım kararı çıkan Zeytinburnu (16/9) gökdelenlerinin imara aykırı katları için Mahkeme kararı uygulanacak mıdır? Ne zaman uygulanacaktır?

– Maslak’ta Soma Holding’e ait ‘spine tower’ adlı yapının inşa sürecinde imar mevzuatına aykırı işlemler yapıldığına dair, Soma faciasından sonra basında çok sayıda haber çıktı; konu çeşitli önergelerle TBMM gündeminde de yer aldı. Bu haber ve önergelerden önce ve sonra Bakanlığınızca yapılmış bir inceleme ve soruşturma var mıdır? Varsa bu inceleme yahut soruşturmanın sonuçları nedir?

Muhafazakar iddialı bir siyasal görüşün mensubu ve aynı iddialı bir Hükümet’in üyesi olarak, İstanbul’un tarihini ve doğasını yok eden bu dikey yapılaşma saldırısı hakkında görüşünüz nedir?

İnsanlık tarihinin ve ecdadımızın emaneti olan İstanbul’un tarihini ve Yaradan’ın emaneti olan doğasını korumak için Bakanlığınızca alınan veya alınması düşünülen bir önlem var mıdır? Varsa nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir