ArşivGündemManşet

İstinyepark’a kıskaç! CHP’li meclis üyeleri, Topbaş’a 17 soru sordu!

istinyepark1

Türkiye’nin en ünlü AVM’lerinden Sarıyer Pınar Mahallesi’ndeki İSTİNYEPARK, CHP’li meclis üyeleri tarafından mercek altına alındı. CHP’li iki meclis üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İstinyepark’taki işgal konusunu gündeme getirip, Başkan Kadir Topbaş’ın cevaplaması istemiyle tam 17 sorudan oluşan bir önerge verdi.

  ***

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ, İstinyepark’taki iskan ve ruhsat sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın cevaplaması istemiyle yazılı önerge veren meclis üyeleri, İstinyepark’taki sorunları içeren tam 17 soruya cevap istedi.

İŞTE CEVABI MERAK EDİLEN 17 SORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı toplantılarında CHP’li üyeler Dr. Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ’ın imzaları ile İBB Meclis Müdürlüğüne sunulan yazılı önerge ve yazılı olarak cevaplandırılması istenen sorular;

Sarıyer İlçesi İstinye Bayırı Cad. No 73 bulunan İSTİNYE PARK AVM ve yine İSTİNYE PARK SİTESİ ile ilgili olarak farklı konularda çok sayıda şikâyet gelmektedir. Anılan yere ilişkin şirketin tanıtım videosundan anlaşılacağı gibi eksi birinci katta 73 mağaza; eksi ikinci katta 22 mağaza sıfır kat diye belirtilen katta ise 87 mağaza bulunmaktadır. Açıkça görülmektedir ki plan notlarına göre iskân edilmemesi gereken bodrum katlarında onaylı projesine aykırı olarak mağazalar (ticari üniteler) oluşturulmuştur. Buradan yıllardır yüksek miktarda haksız kazançlar elde edilmektedir. Ayrıca AVM bünyesinde bulunan açık cadde mağazaları yeşil ve kamuya terk edilmesi gereken alanlardır. Anılan alanlar işgal edilmiş olup bu durum onaylı projesine de aynı zamanda aykırıdır. Belirtilen AVM’deki diğer esnaflar tarafından bu aykırı durum ifade edilmektedir. AVM ve İstinye Park Sitesinin giriş çıkışları da UTK kararlarına aykırıdır. Diğer taraftan kamu eline geçmesi gereken alanlar işgal altında ve amacı dışında kullanılmaktadır.

Bu çerçevede;
1- Anılan yapı bloklarına ilişkin ruhsat tarih ve sayısı nedir?

*
2-Anılan yapılarda Hmax değerinin aşıldığı doğru mudur? Doğru ise yapılan idari ve adli işlemler nelerdir? Sonuçları nedir?

*
3- Bodrum katlarında ticari birimlerin oluşturulmasının dayanağı nedir? Plan, plan notları ve projelere uygun mudur? Değil ise yapılan idari ve adli işlemler nelerdir? Sonuçları nedir?

*
4- Çatı piyeslerinin onaylı projesine uygun mudur? Değil ise yapılan idari ve adli işlemler nelerdir? Sonuçları nedir?

*

5- Tüm Binaların kontur gabarileri ne zaman ölçülmüştür? Ölçün sonuçları? Plan, plan notları ve projelere uygun mudur? Değil ise yapılan idari ve adli işlemler nelerdir? Sonuçları nedir? (Tutanak örneklerinin eklenmesi)

*

6- Bunların dışında onaylı projesine tüm aykırılıklar var mıdır? Varsa nedir? Ayrıntıları nedir? (Tutanak örneklerinin eklenmesi)

*

7- Terk alanlarının kamu eline hangi tarihte geçmiştir? Buna ilişkin kayıt tarih ve yevmiye numarası ve miktarı ayrı ayrı nedir? (Tapu örneklerinin eklenmesi)

*

8- Kot kesit, inşaat istikamet rölevesi, bina giriş saçakları Plan, plan notları ve projelere uygun mudur? Değil ise yapılan idari ve adli işlemler nelerdir? Sonuçları nedir? (Tutanak örneklerinin eklenmesi)

*

9- İlgili kuruma verilen herhangi bir tadilat projesi var mıdır? Varsa onay tarihi nedir? Değişikliğin kapsamı nedir?

*

10- İskan belgesi var mıdır? Varsa tarih ve sayısı nedir?

*

11- Yapı denetim firması tarafından onaylı projesine aykırılıkları ile ilgili yapılan herhangi bir bildirim var mıdır? Varsa tarihi ve ayrıntısı nedir? Sonuçları nedir?

*

12- Proje ve planlara aykırı imalatlara ilişkin tespitler sonucu yapı denetim firması hakkında yapılan adli ve idari işlemler var mıdır? Varsa ayrıntısı ve sonuçları nedir?

*

13- İlgili Belediyesince ya da İBB Encümeni tarafından alınmış yıkım yada para cezası kararı var mıdır? Varsa tarih ve sayısı nedir? Ayrıntısı nedir? Hangi tarihte uygulanmıştır? Uygulama sonuçları nedir? (karar örneklerinin eklenmesi)

*

14- Anılan yer ile ilgili verilmiş UTK kararları var mıdır? Varsa tarih ve sayısı ile karar içeriği nedir? UTK kararlarına aykırı ve/veya UTK kararı bulunmadığı halde açılan yol, giriş-çıkış vb uygulama var mıdır? Varsa buna ilişkin yapılan idari ve adli işlemler nelerdir? Sonuçları nedir?

*

15- İskan verilmeden önceki itfaiye görüşü var mıdır? Varsa tarih, sayısı ve ayrıntısı nedir?

*

16- Açılan işletmelere ilişkin olumsuz itfaiye görüşü var mıdır? Varsa hangi işletme başvuruları için verilmiştir? Tarih, sayısı ve ayrıntısı nedir?

*

17- Anılan yapı ile ilgili İBB tarafından ve/veya İBB aleyhine açılan dava ve/veya suç duyurusu var mıdır? Varsa her birinin ayrı ayrı mercii ve dosya numaraları nedir? Her dereceden verilmiş karar sonucu nedir?

 

SARIYERGAZETESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir