Köşe YazılarıManşet

CHP’NİN DUAYEN HUKUKÇUSU AVUKAT HASAN SAİM ÖZTÜRK, 7 HAZİRAN’I VE SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ!

hasan saim ozturk1

***

Sarıyer siyasetinin önemli isimlerinden CHP Sarıyer İlçe Ön Seçim ve Seçim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Saim Öztürk, 7 Haziran’da yapılan seçimi ve sonrasında ortaya çıkan tabloyu gazetemize değerlendirdi.  İşte H. Saim Öztürk’ün Sarıyer Gazetesi için kaleme aldığı “o” değerlendirme yazısı;

***

Şimdiye kadar görev alarak katıldığım seçimler ve siyasi faaliyetlere dair gözlemlerimi küçük bir not halinde bu süreçlerde görev alan ve ulaşabildiğim cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine gönül vermiş partili yol arkadaşlarıma iletmeyi görev addettim ve bunu önemsedim.

Bunda amaç mümkün olduğunca hatalardan ders çıkarmak, eksiklere değinmek ve onları asgari seviyeye düşürmek, olumlu uygulamaları daha da geliştirmektir. 30 Mart yerel seçimlerine yine aktif olarak katıldıktan sonra hazırladığım seçim notunda ele aldığım olumlu ya da olumsuz yanlarımızla ilgili sorunların devam edip etmediği de ayrıca bu raporda değerlendirilecektir. Genel seçimlere hazırlık amacıyla ilçe örgütü bazında çalışma gruplarının oluşturulması amacıyla İlçe başkanımıza yaptığım öneri derhal karşılık bulmuş ve Ekim 2014 ayı sonlarında ilçe örgütü mensuplarına yapılan çağrı üzerine toplam 70-80 kişilik bir üye ve gönüllü grubuyla çalışmalara başlanmıştır. Çalışma gruplarından amaç seçimlere kadar halkımıza ve STK’lara ulaşan projeler ve çalışmalar yapmak seçimlere yakın seçim komisyonu ve alan kadrolarını oluşturmaktır. Buna paralel olarak ilçe kadın kollarının gruplarını koruduğu muntazam toplantılar yaparak çalışma potansiyellerini korudukları, gençlik kollarının ise bireysel çabalara rağmen daha etkisiz bir görünüm arz ettiği gözlenmiştir.

Kasım 2014-Ocak 2015 döneminde çalışma gruplarının organize olmak ve bazı projelerde etkin olmak istek ve arzusuna rağmen ilçe başkanı ve bir kaç üyesi hariç ilçe yönetim kurulunun önemli bir kısmında çalışmalara karşı bir isteksizlik müşahede edilmiştir. Bu koşullarda devam eden İlçe siyasi faaliyetleri örgüt toplantılarının, danışma kurulu toplantılarının, STK ziyaretlerinin, engelliler komisyonunun yardım faaliyetlerinin devamı olarak aktif biçimde devam etmiş, seçim çalışmalarına esas olabilecek program taslak çalışmaları da başarılı olarak yapılmıştır.

Ocak 2015 de Sayın Murat Karayalçın başkanlığında oluşan yeni İl yönetiminden 2. Bölgeden sorumlu İl Başkan Yrd. İnş. Müh. Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu’nun daveti üzerine oluşturulan 2.Bölge Seçim koordinasyon Merkezi’nde önseçim ve hukuk organizasyonu içinde bir partili olarak görev yapmaya başladım. Şubat 2015 başlarından itibaren başlayan seçim ve önseçim organizasyonunda ilçelerle yapılan temaslarda toplam 12 ilçenin ancak yüzde yirmi beşinin seçimlerde başarı sağlayabilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğu gözlenmiştir.

2.Bölge Önseçim çalışmaları organizasyonu önseçimin yapılacağı 29 Mart tarihine kadar ilçe başkanlıklarıyla koordine edilmiş ve adayların rekabeti ve içerik tartışmaları hariç başarıyla ve hukuki sorun çıkmadan tamamlanmıştır. Ön seçime ait bir değerlendirme “Önseçim notları” adı altında yapılmış ve tarafımızdan rapor haline getirilmiştir. Önseçim detaylarına bu değerlendirmede girilmeyecektir.

Aday adaylarının siyasi çalışmalara ilgisi önseçimden sonra önemli ölçüde ve giderek azalmış, alanlarda adaylar dışında ancak yüzde onunun o da zaman zaman katkılarına rastlanabilmiştir. Kendilerine çeşitli şekillerde haksızlık yapıldığı, tanınmış güçlü adayların liste yaparak maddi güç gösterisinde bulundukları iddiaları sıkça telaffuz edilmeye başlanmıştır. Önseçimden sonra 2.Bölge planlamalarıyla irtibatımızı koruyarak Sarıyer ilçe örgütü bünyesinde çalışma grupları başkanlarından oluşan seçim komisyonu faaliyetlerini komisyon başkanı olarak sürdürme gayreti içinde olduk.

2.nci Bölge seçim planlamaları, adaylarla görüşülerek ilçeler tarafından adayların katılımıyla yürütülmüştür. Sarıyer ilçe yönetiminden yaklaşık 10 kişilik bir grup sağlık v.s nedenlerle çalışmalara katılmamıştır. Bu eksikler gönüllüler ve çalışma gruplarının gayretiyle giderilmiştir. MV adaylarımız programlarını İlçe örgütleriyle paylaşarak çalışmalara katılmıştır. İlçe örgütüne mensup kadınlarımız, adaylarımız, çalışma gruplarımız, ve bir kısım gençler ve ilçe yöneticileri sabahları 07.00 de otobüs duraklarında başlayan işe uğurlama, mahalle ve esnaf gezileri, stant çalışmaları, akşamları site mensupları ve yöneticileri, STK ziyaretleriyle çalışmalar yaklaşık 14-16 saat civarında devam etmiştir. B.M üyemiz Sn. Hüseyin Coşkun yönetimindeki kadınlarımızın ve örgüt mensuplarının toplamı zaman zaman 60 kişiye kadar çıkmış ve çok başarılı bir alan çalışması yapılmıştır.

Alana çıkan gruplara parti eğiticileri tarafından bir kez eğitim verilmesine rağmen bunun yeterli olduğundan bahsetmek olanaksızdır. Partililerimizin program ve ilkelerimiz doğrultusunda sistemli bir şekilde eğitilmeleri gereklidir. Sarıyer ilçesinde totalde yaklaşık 28.600 ev ve esnaf ziyaretiyle onlarca STK ziyareti yapılmıştır. Zaman zaman seçim çalışmalarına katılan kadrolarla birlikte komşu ilçelerde çalışmalara iştirak edilmiş ve İl Başkanlığının planladığı eylemlere yoğun katılım sağlanmıştır.

Seçime 15 gün kala 686 sandıkta görev alması gereken partimiz görevlilerine iki yüzer kişilik iki büyük grup halinde parti eğitmenimiz ve hukuki konularda tarafımdan eğitim verilmiş bu eğitimlere katılamayanlara 18 seçim irtibat bürosunda her gece iki ayrı yerde olmak üzere seçim günü için görev başı eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerde görevlilerimiz motive edilmiş ve İlçe Seçim Kurulu’ndan izlediğimiz kadarıyla büyük bir başarıyla sandıklara sahip çıkılmıştır. Gece eğitimleri parti eğitmeni B.B Meclis üyesi Sn. Sevim Yalınkılıç ve hukuksal yönü itibariyle tarafımdan verilmiştir.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Yakın gelecekte bir koalisyonlar dönemine ve belki de yeni bir seçime gidilmesi ihtimalleri düşünülerek örgütümüz hızla eksik ve yeterli olmayan konularda çalışmalarını tamamlamalıdır.

Buna göre;

1) Üye kayıtlarımız üyelerle irtibat kurularak güncellenmeli ve üyelere ait ilçeler arşivi gözden geçirilmelidir. Üyelerimizin İstanbul ölçeğinde dahi %52 oranında ‘’Önseçime’’ katılabildiği göz önüne alındığında bunun sebepleri üzerinde durmak konuyu katılmayan üyelerle görüşerek ve anket yaparak araştırmak gerekmektedir. Elde edilen sonuçlardan hareketle önlemler alınmalıdır.

***

2) Önseçimin hukuki altyapısındaki eksikler giderilmeli Tüzüğümüze göre çıkarılmış MV Aday belirleme yönetmeliği gözden geçirilmelidir.

***

3) Ön seçim uygulamasıyla ilgili üyelerimizin görüşleri ve bu konuda tatmin olup olmadıkları sorulmalı, önerileri alınmalıdır.

***

4) Mahallelerden başlayarak delege seçimleri sandık konularak hızla yenilenmeli seçimlerde görev alan istekli ve arzulu genç ve yeni kadrolara siyasete katılma olanakları sağlanmalıdır.

***

5) Kadın ve gençlik kollarının seçimlere en az 6 ay kala ilçe başkanlarının seçim çalışmalarına katılmaları ve ilçe yönetiminin nezaret ve gözetiminde onun doğrultusunda hareket etmelerini sağlayacak ve başı boş görüntüyü ortadan kaldıracak bir çalışma için tüzük değişikliklerine gidilmelidir. Örgütün verimliliği açısından bu konu üzerinde durulmalıdır.

***

6) İlçe Başkanlıklarının seçim dönemlerindeki mali sıkıntılarının giderilmesi için mutlaka bir proje geliştirilmeli ve ilçeler olabildiğince kendilerini finanse edebilecekleri bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu sorun siyasetin kalitesi ve örgütün bağımsızlığı açısından çok önemsenmelidir ve halende devam etmektedir.

***

7) İktidarda bulunan belediyelerin sağlayabilecekleri olanaklarla ve işbirliği ile özellikle yaşlılar, yoksullar, işsizler, hastalar, engelliler, kız ve erkek öğrenciler okullar, ibadet yerleri, gibi konularda orta ve uzun vadeli projeler geliştirilmelidir.

***

8) İlçe örgütlerinin belirli standartlara kavuşturulması ve MYK tarafından görevlendirilmiş parti denetmenlerince aylık performans denetimlerine tabi tutularak standartlarının yükseltilmesine özen gösterilmeli, ilçe arşivlerinin daha güçlü ve kalıcı hale getirilmelidir. Bu sorun çok önemlidir ve örgüt dikkatle izlenmelidir:

***

9) Seçimlerde nerede olursa olsun görev kabul etmiş ve başarı göstermiş üyeler AKTİF üye statüsüne kavuşturulmalı kendileriyle temaslar sürekli hale getirilmedir. Bu önemli bir sorundur. Görev alanlar manevi olarak taltif edilmeli ve hatırlanmalıdır.

***

10) Seçimlerde alan çalışmalarına katılan ve partimizi temsil eden üyelerimizin özellikle ev ziyaretleri yapan gruplarımızın iyi seçilmesi ve programlarımızla partimizin ilkeleri konusunda çok iyi eğitilmiş olmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Saygılarımla.

***

besiktas-belediyesi-murat-hazinedar1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir