GündemManşet

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DİDEM ENGİN: “HÜKÜMET İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMIYOR”

didem-engin32

HABER MERKEZİ/ SARIYER GAZETESİ

Mart ayında kamuoyunu derinden sarsan Karaman’da yaşanan çocuk istismarı vakasıyla ilgili yapmış olduğu bilgi edinme başvurusuna aylar sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen yanıtı paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, hükümet’in çocuk istismarıyla gerekli kararlılıkla mücadele etmediğini söyledi.

Gelen yanıta göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015 yılında açılan 16,957 çocuk cinsel istismarı davasının yalnızca 2,345’ine müdahil olmuştur. Bu oranın azlığına dikkat çeken Didem Engin, “Kamuoyu baskısı olmadıkça çocukların istismarı görmezden geliniyor” dedi.

BAKANLIK SORU ÖNERGESİNE CEVAP VERDİ

Mart ayında ENSAR Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KAİMDER) tarafından kiralanan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmeyen evlerde en az 45 erkek öğrencinin cinsel istismara uğradığı haberi kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. AKP Hükümeti kamuoyunun tepkisine ve muhalefetin uyarılarına kulaklarını tıkamış, mahkeme ilgili sivil toplum örgütlerinin müdahillik taleplerini reddederek sanığa 508 yıl ceza vermişti. Ancak çocuk hakları savunucuları ve muhalefet ilgili vakıf ve dernekler ile izinsiz yurt ve ev işletilmesine göz yuman yöneticiler hakkında da soruşturma açılması gerektiğinde ısrarcı olmuş, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın ilgili vakfı korumak için söylediği “Bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” sözleri büyük tepki toplamıştı.

Ortaya çıkan vahim olayın ardından dönemin Başbakanı Ahmet DAVUTOĞLU‘na yönelik verdiği yazılı soru önergesi ve bilgi edinme başvurusu ile konuyu derhal Meclis gündemine taşıyan Didem ENGİN, konunun takipçisi olacağına söz vermişti.

SORULAR NELERDİ?

Didem Engin, önergesinde resmi makamlarca tespit edilmiş çocuk istismarı, taciz ve tecavüz vakalarının ve mağdur çocuklarımızın yıllara göre sayısı, 2002 yılından bu güne dek çocuk istismarı, taciz ya da tecavüz içerikli, tamamlanmış veya devam eden davalar ile bu davalara ilişkin alınan gizlilik kararlarının sayısı, Karaman’da yaşanan çocuk istismarı konusunda iddialarda adı geçen dernek ve vakıfların yurt olarak kullandığı ev ve binalara ilişkin gerçekleştirilen denetim, inceleme ya da soruşturma faaliyetlerinin tarihleri ve bu denetimlerin sonucu sunulan görüşlere ilişkin bilgi istemişti.

Önergesinde ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, kurumlar bünyesinde kurulması planlanan, cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların, ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması için planlanan yerler yani Çocuk İzlem Merkezlerinin her ilde kurulmasını öngören Başbakanlık Genelgesi’nin neden hala uygulanmadığını da sormuştu. 2012 yılında yayınlanan genelgeye rağmen her ilde Çocuk İzlem Merkezi açılmasının 4 yıldır uygulamamasıyla ilgili Didem ENGİN “Hükümet istismar mağduru çocuklarımızın adli süreçte mağdur olmaması için dahi gerekli hassasiyet ve çabayı gösteremiyor” demişti.

YANIT AYLAR SONRA VE EKSİK GELDİ

TBMM İçtüzüğü ve Bilgi Edinme Kanunu’nun amir hükümlerine göre bilgi edinme taleplerinin 15 işgünü içinde yanıtlanması gerekirken, Didem ENGİN’in soruları Ahmet DAVUTOĞLU döneminde yanıtlanmamıştı. Sorularında ısrarcı olan Didem ENGİN, Hükümet değişikliğinin hemen ardından mevcut Başbakan Binali YILDIRIM’ın yanıtlaması istemiyle bilgi edinme başvurusunu yenilemişti.

Gelen yanıtta Başbakanlık’ın soruları detaylı incelenmeden soru önergesini sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yönlendirdiği ortaya çıktı. Hâlbuki sorular Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi çok sayıda başka bakanlığı da ilgilendiriyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise çoğu soruyu kendi sorumluluk alanında olmadığı gerekçesiyle yanıtsız bırakmıştır.

Başbakanlık tarafından soruların incelenmeden sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yönlendirilerek geçiştirilmiş olması, konunun AKP tarafından ne kadar önemsendiğinin de bir göstergesidir.

YANITLANMAYAN SORULAR NELER?

Verilen cevapta 2002 yılından bugüne kadar çocuklara karşı işlenmiş cinsel suçların sayısının kaç olduğu ve mağdurlarının cinsiyet dağılımının nasıl olduğu, bu davaların kaçının derdest olduğu ve derdest davalardan kaçında gizlilik kararı olduğuna ilişkin istatistikî bilgi, Çocuk İzlem Merkez’lerinin bütün illerde açılması sürecinin ne zaman tamamlanacağı, Karaman ilinde yaşanan çocuk istismarında adı geçen dernek ve vakıfların yurt olarak kullandıkları yerler hakkındaki soruşturmaların bilgisi paylaşılmamış ve bu konular hakkında kamuoyunun bilgi alması engellenmiştir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NIN MÜDAHİL OLDUĞU DAVA SAYISI TÜM ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARININ YALNIZCA %13.8’i

Gelen cevaba göre, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20nci maddesinde yer alan “Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir” hükmünün ise Bakanlıkça layıkıyla uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Adalet Bakanlığı adli sicil istatistiklerine göre çocukların cinsel istismarına ilişkin 2015 yılında 16,957 dava açılmasına rağmen Bakanlık Müşavirliğince 175, il müdürlükleri avukatlarınca 1,649, defterdarlık muhakemat müdürlüklerince de yalnızca 521 dava olmak üzere toplam 2,345 davaya müdahil olunmuştur. Müdahil olunan dava sayısının azlığına dikkat çeken Didem ENGİN, “Oysa sosyal devlet ilkesi kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sesi olmayı gerektirirken AKP çocuk istismarını önleyici tedbirler almak bir tarafa, istismara uğrayan çocuklarımıza yargı sürecinde dahi sahip çıkmamaktadır. Çocuk istismarı vakalarında azalma bir yana, her yıl artış yaşanıyor. AKP kendi çıkardığı genelgelere dahi uymuyor. Kağıt üzerinde mücadele ediyor görünmek için düzenlemeler yapıyor ancak bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli azmi göstermiyor” dedi. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve kötü muamele vakalarına ilişkin araştırmaların yetersiz olduğunun Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda da belirtildiğini hatırlatan Didem ENGİN, bir daha benzeri vakaların yaşanmaması ve çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve cinsel sağlıklarının tam bir koruma altına alınabilmesi için Hükümet tarafından acil bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirterek “AKP Hükümeti muhalefetin sorduğu sorulara cevap vermekten kaçınıyor, çünkü biliyorlar ki verecekleri her cevap önümüzdeki tablonun daha da karanlık bir hal almasına sebep olacak” dedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir