GündemManşet

İŞTE SÜMEYYE VE SELÇUK BAYRAKTAR ÇİFTİNİN YAŞAYACAĞI EV!

 

sumeyye-selcuk-bayraktar-in-evi1_ayrac

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar‘ın da yeğeni olan Selçuk Bayraktar ile geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle evlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye’nin müstakbel eşiyle birlikte yaşayacağı yeni evi belli oldu. Çift, Kandilli’de 1.4 milyon dolara alındığı öğrenilen muhteşem bir köşkte yaşayacak…

_ayrac

SÖZCÜ’den İsmail Şahin’in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Selçuk Bayraktar ile evlenen kızı Sümeyye Erdoğan Kandilli’ye taşınacak. 300 metrekarelik köşkün 5 odası, 2 salonu, 4 banyosu ve dev bahçesi var. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın kü­çük kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan, İn­san­sız Ha­va Ara­cı (İHA) üre­ten Bay­kar Ma­ki­na’nın sa­hi­bi Öz­de­mir Bay­rak­ta­r’­ın oğ­lu Sel­çuk Bay­rak­tar ile geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu dün­ya­evi­ne gir­di. Çif­tin çok ko­nu­şu­lan İs­tan­bu­l’­da­ki ni­ka­hı­nın ar­dın­dan “ne­re­de otu­ra­cak­la­r” so­ru­su gün­de­me gel­di. Haf­ta için­de “Kan­dil­li’de mü­te­va­zı bir köşk­te ya­şaya­cak­la­r” bil­gi­si­nin ga­ze­te­le­re yan­sı­ma­sı­nın ar­dın­dan, SÖZ­CÜ Sü­mey­ye ve Sel­çu­k’­un ye­ni ev­le­ri­nin izi­ni sür­dü.

20 İŞÇİ, GECE GÜNDÜZ TADİLATTA

sumeyye-erdogan-14-mayis-ta-evleniyor-8394847_8317_m

Çi­çe­ği bur­nun­da çift, Kan­dil­li sırt­la­rın­da bu­lu­nan ve Şer­min Çı­pa ile Ah­met Çı­pa’ya ait 300 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki köş­kü sa­tın al­dı. Der­man So­ka­k’­ta yer alan ve 5 oda­sı, 2 sa­lo­nu, 4 ban­yo­su bu­lu­nan köşk için 1 mil­yon 400 bin do­lar (4 mil­yon 200 bin li­ra) öden­di­ği öğ­re­nil­di. Bo­ğaz man­za­ra­lı ve 200 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de bah­çe­si olan köşk 2015 yı­lın­da res­to­re edi­lip sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış­tı. Sü­mey­ye ve Sel­çuk Bay­rak­tar çif­ti evi al­dık­tan son­ra ta­di­la­ta baş­la­nı­lan köşk­te, şu an­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma var.

20’ye ya­kın iş­çi hem evin içi­ni hem de dı­şı­nı ye­ni ge­lin ve da­ma­dın zev­ki­ne gö­re baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­li­yor. Yeni evlilerin yaz başında köşke taşınması öngörülüyor. Ebru-Reza çiftine komşu olacaklar Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın oturacağı köşk, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi ve hali hazırda ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın tartışılan 2 köşküne 50 metre mesafede yer alıyor. Şarkıcı Ebru Gündeş ile evli olan Zarrab Kandilli sırtlarında Boğaz manzaralı toplam bin metrekare olan köşkleri 25 milyon dolara satın almıştı. 4 dönümlük arazi içindeki köşkler kaçak inşaat nedeniyle mühürlenmişti.

ZARRAB’A KOMŞU OLACAKLAR

Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın oturacağı ev, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve hali hazırda ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın kaçak inşaat nedeniyle mühürlenen köşküne 50 metre mesafede yer alıyor.

YANINDAKİ BOŞ ARAZİYE NE YAPILACAK?

Çiftin evinin yanı başında ise Siyahkalem Mühendislik’in Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı büyük bir arazi bulunuyor. Bu arazide her biri 6 daireden oluşan 3 apartman yapmak için Siyahkalem çalışmalara başlamıştı. Arazinin yapılaşmaya açılmasına yönelik şikayetler nedeniyle çalışmalar durdurmuştu. Sümeyye-Selçuk çiftinin bölgeye taşınmasının ardından söz konusu arazinin akıbeti merak konusu oldu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu