GündemManşet

Sarıyer Belediyesi 4.2 milyon liraya arsa satışa çıkardı

Arsanın yeri_ayrac
Sarıyer Belediyesi Rumeli Hisarı’nda bulunan 653.71 metrekare arsayı 4 milyon 249 bin liradan satışa çıkardı.

_ayrac

Sarıyer Belediye Başkanlığı, Rumeli Hisarı Mahallesi’nde bulunan ve İstanbul’un en değerli arazileri arasında yer alan arsayı satışa çıkardığını açıkladı. Söz konusu arsanın 4 milyon 249 bin 115 TL+KDV muhammen bedel ve 127 bin 474 TL geçici teminat ile satışa çıkacağı öğrenildi.

İHALE EK HİZMET BİNASINDA YAPILACAK

Belediye’den yapılan açıklamada satış ihalesinin Mart ayının sonunda Maslak Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi’ne ait ek hizmet binasında yapılacağı duyuruldu.

653.71 METRE KARE ALAN SATIŞA ÇIKARILDI

Sarıyer Belediyesi tarafından konuya ilişkin açıklamada, şöyle denildi: Mülkiyeti Sarıyer Belediyesine ait İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesinde kain 83 pafta 1661 ada 104 parsel sayılı 653.71m² alanlı 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi, Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Taks: 0.15, Kaks: 0.60, MaxH: 12.50mt yapılma koşullarında “Konut” alanında kalan Arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre Kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İHALE ŞARTLARI DA AÇIKLANDI

İhale; 31/03/2016 Perşembe günü saat 11.30’da Büyükdere Mahallesi Maltızdere Sokak No: 16 Sarıyer/İstanbul adresindeki Sarıyer Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen satış bedeli 4.249.115-TL+KDV, Geçici teminat tutarı 127.474-TL’dir.

İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

İhaleye ait satış şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 500-TL karşılığında ihale dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir.

Daha fazla göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler