GündemManşet

Topbaş’a tam 2 milyar 175 milyonluk borçlanma yetkisi!

topbas-kadir-abi-sarıyer   _ayracDünyanın yaklaşık 40 ülkesinden daha büyük bütçeye sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi rekor bir borçlanmaya hazırlanıyor.

***

Büyükşehir Belediye Meclisi, Dudullu-Bostancı Metro inşaatı için İller Bankası’ndan tam 2 milyar 175 milyon lira kredi çekebilmesi için Başkan Kadir Topbaş’a tam yetki verdi. Dev borçlanma için yetki alan Topbaş, isterse belediyenin tüm gelirlerini veya tesislerini bankaya rehin verebilecek.

_ayrac

gazeteci-bekir-batu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediyecilik tarihinde rekor sayılabilecek bir borçlanmaya hazırlanıyor. Dünyanın yaklaşık 40 ülkesinin bütçesinden daha büyük bütçeye sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dudullu-Bostancı Metro İnşaatı’nı yapabilmek için İller Bankası’ndan tam 2 milyar 175 milyon lira kredi kullanacak. Eski parayla bu rakam tam 2 katrilyon 175 trilyon lira…

DUDULLU- BOSTANCI METROSU İÇİN DEV BORÇLANMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Kadir Topbaş’a Nisan ayı oturumunda dev bir borçlanma yetkisi verdi. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 703 sayılı yazısıyla gündeme alınan teklifte; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Dudullu-Bostancı Metro İnşaatı ve Elektromekanik İşleri Yeraltı Aktarma Merkezleri (Otoparklar), Depo Alanı ile Yönetim Binası ve Kontrol Merkezi İnşaatı Yapım işi finansmanın İller Bankası A.Ş.den temin edilmesi düşünülmektedir” denildi.

BÜYÜKŞEHİR, 2 MİLYAR 175 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

Mecliste kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda şöyle denildi; “ İller Bankası AŞ.’de 2.175.000.000,00.-TL. (ikimilyaryüzyetmişbeşmilyon ) TL. kredi temin edilmesi için, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi önerilmektedir.

TOPBAŞ İSTEDİĞİ HERŞEYİ BANKAYA REHİN VEREBİLECEK

Bu doğrultuda, projemizin aksatılmadan devam ettirilmesi amacıyla 5393 sayılı belediye kanununun 68.maddesinde belirtilen hükmü doğrultusunda İller bankasından 2.175.000.000,00.-TL’ye kadar iç borçlanma yapılabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınması makamınızca da uygun görüldüğü takdirde yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.

BELEDİYE MECLİSİ TOPBAŞ’A TAM YETKİ VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen raporun komisyon görüşünde şu ifadeler yer aldı; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün; 2016 yılı içinde devam eden Dudullu –Bostancı Metro inşaatı ve Elektromekanik İşleri Yer altı Aktarma Merkezleri(otoparklar), Depo Alanı ile Yönetim binası ve Kontrol Merkezi İnşaatı yapım işi yatırımlarının aksatılmadan devam ettirilmesi amacıyla İller Bankası AŞ’den 2.175.000.000.00TL ‘ye kadar iç borçlanma yapabilmesi, borçlanmanın zaman ve şartların belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi(d) bendi ile 68.maddesinin hükümlerine istinaden Komisyonumuzca uygun görülmüştür”

BEKİR BATU/ SARIYER OLAY / ÖZEL HABER

topbas-borclanma-yetkisi1kadir-topbasa-borc-yetkisi2

Bir yorum

  1. KAdir mi borçlanıyor,İstanbul Belediyesi mi,YOKSA ALDATILAN HALK MI… Çünkü 10 liralık imalat bunlarda 100 tl gösteriliyor.. Bir de özelleştiriyorlar sonuç HALK sağmal inek.. km. başına ver 4 tl…

karegayrimenkult yeşilkaya için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir