GündemManşet

Şişli’de ilk icraat 28 milyonluk borçlanma yetkisi

31 Mart belediye seçimlerinden sonra Hayri İnönü'den boşalan Şişli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Muammer Keskin'in ilk işi, belediye meclisinden 28 milyonluk borçlanma yetkisi istemek oldu.

SARİYERGAZETESİ.COM- HABER MERKEZİ

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 9 Nisan’da yapılan ilk meclis toplantısında belediye meclisinden 28 milyonluk borçlanma yetkisi istedi. Şişli Belediyesi Eski Başkanı Hayri İnönü döneminde bankalardan 48 milyonluk borçlanma yetkisi alındığı ve bu yetkinin 20 milyonluk kısmının İnönü tarafından giderayak kullanıldığı belirtilerek, geri kalan 28 milyonluk kısmının da kullanılabilmesi için yeni başkan Muammer Keskin’e yetki verilmesi istendi. Karar daha sonra Şişli Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi ve Şişli’nin bankalara 28 milyon lira daha borçlanabilmesinin önü açıldı.

İNÖNÜ GİDERKEN 20 MİLYON LİRA BORÇLANDI, KESKİN DE GELİR GELMEZ 28 MİLYON BORÇLANNA YETKİSİ İSTEDİ 

Şişli Belediyesi Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ve meclisten geçen rapora göre söz konusu borçlanma yetkisi hakkında komisyon şu görüşe yer verdi; “Belediyemiz Meclisinin 09 Nisan 2019 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09 Nisan 2019 gün ve 9311-Ref-16334 sayılı teklifi tetkik edilmiştir. “Belediyemizce yapılan mal, hizmet alımları ile yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanılması planlanmaktadır. Makamınızca uygun görülmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d maddesi ile aynı kanunun 68. maddesi hükümleri doğrultusunda; İller Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank veya diğer bankalardan toplam 48.000.000,00 (Kırk sekiz milyon) TL kredi temini, kredinin geri ödenmesi ile ilgili temlik verilmesi, kredi ile ilgili teminat mektubu alınması, borç kütüğüne kayıt, belediye muvafakatname ve belediye garanti mektubu gibi ilgili evrak ve belgeleri tanzim, tasdik konularına ilişkin olarak 03.01.2019 tarih ve 164-298 sayılı Müdürlük teklifimiz üzerine Belediye Meclisimizin 10.01.2019 tarih ve 42 Sayılı kararı ile verilen
20.000.000,00 TL tutarındaki borçlanma yetkisine ek olarak, toplam borçlanma limitimizden kalan 28.000.000,00 TL tutarında Belediye Başkanımız Sayın Muammer KESKİN’e borçlanma yetkisi verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” şeklindeki müdürlük teklifi incelenmiş olup, bankalardan 28.000.000,00-TL kredi temini hususunda Belediye Başkanı Muammer KESKİN’e yetki verilmesi talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce meclise saygı ile arz olunur.
______/______/2019
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
NURETTİN TAN
BAŞKAN VEKİLİ       ÜYE                            ÜYE                           ÜYE
FATOŞ HAMZALI      UMUT ŞENOL       HASAN ERCAN        EYÜP ÇAKAR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir